Rådgivning

Vill du anonymt få rådgivning angående kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet ? Namn är inte obligatoriskt. Tänk på att inte använda arbetsmail om du själv är utsatt.