Press

Intervjuer och Artiklar

Gäst hos P4 Radio Halland, Förmiddag med Ann Jornéus: Om skillnad mellan kränkt och särbehandlad. 33:37 Minuter in i programmet.


Artikel i Lag & Avtal

Läs här

Recensioner

Konflikters liv och död (2007)

Presskit

Konfliters liv och död samt övningsbok (2017)

Författar bilder


KONTAKT FÖR BESTÄLLNING AV RECENSIONS EX:

info@recito.se

OM FÖRFATTAREN

Anneli Matsson är fil.mag. och adjunkt i psykologi samt yrkesverksam som beteendevetare och organisationskonsult. Hon har också en Master of Art i creative writing samt grundläggande psykoterapiutbildning. Anneli är specialist på kränkande särbehandling och aggressivt beteende och har haft utbildningar i ämnet sedan 2008. Konflikters liv och död (2007) var hennes debut som facklitterär författare. Hon har också blivit publicerad i poesiantologier samt fått två dikter översatta och utgivna i Uruguay i antolgi med andra samtida svenska poeter. Erfarenheten av att berätta i sitt skrivande samt lyssnande i terapeutsiska samtal har givit en gedigen grund för den utredningsmodell hon sedan utvecklat under 15 år och genom ca 60 utredningar. En modell som bygger på narratia intervjuer. Anneli är också medlem i svenska föreningen för narrativ medicin.


RÖSTER OM KONFLIKTERS LIV OCH DÖD (2007)

"Anneli m. Wahlberg har länge arbetat som rådgivare inom arbetslivet. Hon har en fil.mag. i psykologi och socialt arbete och har bland annat lett utbildningar i konfliktlösning och arbetsmiljöarbete. Hennes erfarenhet visar att mycket av det som definieras som konflikter i själva verket är aggressivt beteende. genom fallbeskrivningar och referenser till egen och andras forskning visar författaren på ett mycket intressant och läsvärt sätt hur vi kan ta oss an konflikter eller undvika dem."

Ledarskap i Vården, april 2008.

"Boken ger otaliga exempel från arbetslivet men även samhället i stort samt med ett internationellt perspektiv. Konflikter är en del av våra liv som vi måste förhålla oss till som fenomen. Forskningen på området beskrivs på ett mycket stringent sätt, vilket ger boken trovärdighet."

Jusektidningen, oktober 2008.