Min avhandlingsresa
Blogg om vad som händer på vägen

Jag återkommer till CTA konferensen och denna gång till ett bidrag som jag fann väldigt intressant. Jonas Axelsson på Karlstad Universitet berättade att han och några kollegor ägnat tio år till att toretisera kring begreppet lojalitet. Axelsson menar att lojalitet i hög grad är relevant att tänka kring och problematisera i det komplexa arbetslivet...

På en föreläsning jag hade skulle jag försöka mig på konststycket att förklara vad fenomenologi är. Jag tyckte att jag kunde göra detta genom att låta studenterna diskutera skillnaderna mellan ett vitkålshuvud, en taklök och en bladknopp. Det blev först mycket tyst. Instruktionen eller frågan jag ställde var; Hur vet du vad som är vad och inte nåt...

Den här terminen har börjat med att framförallt 2 begrepp gör sig gällande i de kurser, seminarier och diskussioner som jag tar del i. Det är NPM, dvs New Public Management och EBP, Evidensbaserad Praktik. Och de hänger ihop. Det finns också en skepticism inom teori och forskning kring detta. På goda grunder anser jag. Johansson, Dellgran och Höjer...

Jag har precis kommit tillbaka efter ett doktorandinternat med mina kollegor på socialt arbete på MAU. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Socialt arbete är starkt kopplat till socionomer och socialtjänst. Forskning och praktik är därför nära i förbindelse. Men det är också ett ämne som i hög grad rör sig kring samhällsteorier,...

I förra veckan hade vi ett lässeminarium på CTA. Vi läser Hasenfeld Human Service Organisations. Min handledare lyfte upp behovet av Trust-based leadership. "Ingen kan väl ha något negativt att säga om det?" Nej, det verkar rimligt att det finns få argument som talar emot ett ledarskap som bygger på tillit. Men å andra sidan så borde ju i så...

Idag har jag utifrån planeringen av en kommande föreläsning ägnat mig lite åt mobbningstraditionerna och hur de skiljer sig åt. 2 kapitel i Bullying and Harassment in the Workplace (2010)red. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C.L.). Det första skrivet av redaktörerna avseende den europeiska traditionen och det andra kapitlet skrivet av...

Jag var på workshop häromdagen och började bekanta mig med ett referenshanteringssystem som definitivt kommer att förenkla tillvaron fram över. En av de andra doktoranderna där hade kommit till 90% på avhandlingen och hade knegat på med manuella referenser, vilket är väldigt mödosamt. Dessvärre kunde inte det smarta referensorganiseringsprogrammet...

Vårplanering

07.02.2018

Idag gick jag igenom vad som står på agendan under terminen så här långt för att få en överblick. Det är en märklig känsla att befinna sig i ett sammanhang där allt på något sätt är helt upp till mig. I princip. Jag har börjat läsa doktorandhandboken av Åsa Burman och blev plötsligt stressad. Jag har ju ingen koll alls,...

"And I still believe in the truth that lies in experience and still hold to conviction that a psychology that does not take as its enterprise the study of whole human beings, in context, in time, is no psychology at all."

I samband med etikkursen som snart avslutas har jag brottats med konfidentialitetsfrågan gällande berättelser. Narrativ metod bygger på berättelser. Ett friläggande av skeende, erfarenheter och privata tankar och känslor. Berättelsers styrka är just som jag ser det, att de går bortom schablonbeskrivningar av eventualiteter, kliver av det...