Min avhandlingsresa
Blogg om vad som händer på vägen

I förra veckan hade vi ett lässeminarium på CTA. Vi läser Hasenfeld Human Service Organisations. Min handledare lyfte upp behovet av Trust-based leadership. "Ingen kan väl ha något negativt att säga om det?" Nej, det verkar rimligt att det finns få argument som talar emot ett ledarskap som bygger på tillit. Men å andra sidan så borde ju i så...

Idag har jag utifrån planeringen av en kommande föreläsning ägnat mig lite åt mobbningstraditionerna och hur de skiljer sig åt. 2 kapitel i Bullying and Harassment in the Workplace (2010)red. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C.L.). Det första skrivet av redaktörerna avseende den europeiska traditionen och det andra kapitlet skrivet av...

Jag var på workshop häromdagen och började bekanta mig med ett referenshanteringssystem som definitivt kommer att förenkla tillvaron fram över. En av de andra doktoranderna där hade kommit till 90% på avhandlingen och hade knegat på med manuella referenser, vilket är väldigt mödosamt. Dessvärre kunde inte det smarta referensorganiseringsprogrammet...

Vårplanering

07.02.2018

Idag gick jag igenom vad som står på agendan under terminen så här långt för att få en överblick. Det är en märklig känsla att befinna sig i ett sammanhang där allt på något sätt är helt upp till mig. I princip. Jag har börjat läsa doktorandhandboken av Åsa Burman och blev plötsligt stressad. Jag har ju ingen koll alls,...

"And I still believe in the truth that lies in experience and still hold to conviction that a psychology that does not take as its enterprise the study of whole human beings, in context, in time, is no psychology at all."

I samband med etikkursen som snart avslutas har jag brottats med konfidentialitetsfrågan gällande berättelser. Narrativ metod bygger på berättelser. Ett friläggande av skeende, erfarenheter och privata tankar och känslor. Berättelsers styrka är just som jag ser det, att de går bortom schablonbeskrivningar av eventualiteter, kliver av det...

Etikessä

20.12.2017

Under kursen i etik har det blivit påtagligt att forskningsetik är en sak och forskaretik en annan. Jag håller på med en jämförelse mellan 2 olika avhandlingar vilket är en examinationsuppgift för kursen. Forskarna har helt olika förhållningssätt till etik både formellt men också moraliskt. I den ena avhandlingen som handlar om ledarskap inom...

Sociolog och professor Karin Barron som undervisar på kursen i forskningsetik, tog upp på en föreläsning problemet med att vi i forskningens namn ofta gör oss skyldiga till att objektifiera människor. Det är ju inte alltid som det reflekteras över att s.k. objektiv forskning faktiskt förutsätter ett objektifierande, eller hur? Och hur påverkas...

Första anmälan till deltagande i mobbningskonferens och då i Frankrike. I juni håller International Conference on Bullying and Harassment sin 11.e konferens och denna gång blir det i Bordeaux. Om mitt bidrag kommer med är förstås fortfarande osäkert men eventuellt kommer jag då att tillsammans med en kollega att åka ner och delta. Årets konferens...

The Dark Triad

28.11.2017

Magnus Lindén, lektor i psykologi på LU forskar om begreppet The Dark Triad, vilket innebär en kombination av narcissism, psykopati och macciavellism. En otvetydigt obehaglig kombination. Lindén har forskat kring kärnan i den här typen av personlighetsdrag. En grandios självbild, känslokyla och hög grad av förmåga att manipulera och nå egen...

Jag går just nu en kurs i forskningsetik i Social Arbete på GU. Vi läser bl a det idéhistorikern Karin Johannisson skriver om hur begreppet folkhälsa myntades på 1930-talet i Sverige. Hennes skarpa analys gör sammanhanget väldigt tydligt hur det var här som grundläggande värderingar om vad som är hälsosamt, sunt och eftersträvansvärt och vad som...