Var börjar en strand och vem bryr sig?

09.07.2019

I morse frågade min tonåriga dotter hur många typer av människor jag träffat i mitt jobb genom åren både som terapeut och konsult. Hur många typer? Jag inser att det kanske är ett vanligt antagande, att tänka om människor i typer. Och jag tänker på hur det också skapar problem. Jag insåg också att det inte riktigt skulle räcka med att säga att alla är olika och att det inte finns "typer" på det sättet. Jag tänkte att ett sätt att närma mig denna svåra fråga var att börja på en fotoutflykt vi nyss varit på tillsammans i ett naturreservat. I åmynningen finns en längre sandrev. Den är där och ramar in mynningen dag efter dag. Men den rör sig hela tiden. Den ser inte likadan ut från dag till annan. Den rör sig kort sagt. Får olika karaktär i interaktion med omvärlden, väder och vind. Jag kom också att tänka på vetenskapsjournalisten Tor Nörrestrands fantastiska bok Märk Världen, som gjorde starkt intryck på mig. Han tar exemplet om hur verkligheten inte låter sig mätas, helt enkelt, inte ens inom det vi kallar naturvetenskap. Han gör det genom att ställa frågan om vid vilket sandkorn man börjar mäta en strand? Hur bestämmer man var den börjar och var den slutar? Lite så tänker jag att det är med allting. Också oss människor. Jag tog sedan exemplet med psykiska diagnoser. Det är ett korthus av språkliga konstruktioner sa jag då. (till dottern). En samling psykiatriker har enats om ett antal kriterier som sedan får ett eller annat namn vilket revideras över tid. Jag har alltid haft svårt terapeutiskt att tänka i diagnoser i mötet med människor för det blir så tydligt att vi som människor är mycket mer komplexa och hela tiden befinner oss i ett sammanhang som påverkar oss. Sedan frågade jag vad hon undrade egentligen? Vad skulle hon vilja ha svar på med att få bestämda kategorier av olika typer av människor? Det kokade ner till dom som bryr sig och dom som inte bryr sig visade det sig. Empati. Jag tycker det är intressant och kanske också  en slags grundläggande frågeställning vi har med oss i mötet med andra. Vem bryr sig? Det är dock inte helt enkelt att svara på annat än att det troligen också skiftar beroende på relation, situation och val.