Vad är lojalitet?

10.11.2018

Jag återkommer till CTA konferensen och denna gång till ett bidrag som jag fann väldigt intressant. Jonas Axelsson på Karlstad Universitet berättade att han och några kollegor ägnat tio år till att toretisera kring begreppet lojalitet. Axelsson menar att lojalitet i hög grad är relevant att tänka kring och problematisera i det komplexa arbetslivet och jag håller med. Vilken slags lojalitet tar vi för given? Vad händer när det är konflikt mellan olika lojaliteter? Och vad gör det med oss när vi är lojala mot något vi inte kan stå för? Hur blir det med lojaliteten till oss själva och vår planet?

Axelsson relaterar till Isaiah Berlins tänkande kring frihet. Berlin skiljer mellan negativ frihet och positiv frihet. Negativ och positiv här innebär frånvaro av och närvaro av. Med negativ frihet menas avsaknad av tvång. Det här är väldigt intressant i relation till grupprocesser och kränkande särbehandling, mobbning tänker jag. Att frånvaron av förtryck faktiskt är ett tillstånd som inte är självklart. Det är inte svårt att relatera till denna form av frihet. Jag tänker också att det gäller tillståndet att vara frisk som vi tar för givet fram till det läge då vi inte är det och det vi värderar högst då är att allt ska återgå till det vanliga. Det är alltså ett oerhört viktigt tillstånd. Axelssson har utvecklat dessa tankar kring lojalitet och skiljer mellan fyra sociala former av lojalitet;

Vertikal - ofrivillig

Vertikal - frivillig

Horisontell - ofrivillig

Horisontell - frivillig

Vertikal - frivillig är lätt att relatera till. När vi är lojala mot våra vänner och vår familj, kollegor, kanske profession. Det finns ingen motsättning mellan vår vilja och vår lojalitet i detta läge. Horisontell - frivillig är när vi är lojala mot våra föräldrar, lärare, arbetsgivare osv. Det vill säga, vi befinner oss i någon form av beroendeförhållande men vi värnar om och vill vara lojala.

Men när ändras detta då? Ja, det sker när det blir någon form av motsättning mellan vad vi vill och vad vi måste. Vertikal ofrivillig lojalitet är ju t ex det som sker i samband med grupptryck. Vi fortsätter vara lojala av olika skäl för att vi känner oss tvungna. Kanske är vi rädda för sanktioner, utfrysning eller vi över-anpassar oss för att vi inte vill vara besvärliga, är uppfostrade med att man inte går emot gruppen osv. Den horisontella ofrivilliga lojaliteten är kanske lättast att relatera till. Vi kanske har starka moraliska frågetecken kring vad som sker hos arbetsgivaren men vi behöver jobba för vår försörjning. Vi kanske inte går emot gängledaren i en klubb. Vi gör vad vi blir tillsagda i situationer där vi inser att om vi inte gör det, kommer det att bli konsekvenser. 

Och en grupp som representerar en annan form av lojalitet, blir här i blickfånget; The Whisstle Blowers. De som väljer att agera utifrån en annan lojalitet, mot sig själv och samhället.

Det här är en viktig ögonöppnare för alla som forskar kring arbetsmiljö som sätter fokus på följarna snarare än aktörerna och kanske viktigast att förstå; att vår vilja att agera fritt kan starkt begränsas av aspekter vi inte riktigt har satt ord på. Men också att det inte är så enkelt att stämpla andra som illojala. Det behöver först ställas i relation till om det i själva verket växlat över till en annan form av lojalitet från ett tidigare förtryck.