The Dark Triad

28.11.2017

Magnus Lindén, lektor i psykologi på LU forskar om begreppet The Dark Triad, vilket innebär en kombination av narcissism, psykopati och macciavellism. En otvetydigt obehaglig kombination. Lindén har forskat kring kärnan i den här typen av personlighetsdrag. En grandios självbild, känslokyla och hög grad av förmåga att manipulera och nå egen framgång på bekostnad av andra. I en artikel i LUM, lunds universitets eget magasin berättar Lindén om att den här typen av beteende skapar stora problem i arbetslivet. Ännu saknas dock forskning på hur detta tar sig uttryck i arbetslivet. Detta beteende ingår självklart inom aggressionsforskningen och därmed kommer det att också bli något jag vill läsa mer om förstås. Det Lindén säger är att det är framförallt de som är lägre ner i hierarkin i verksamheten som drabbas av den här slags personer och tillägger att det typiska för de som utsätts är att bli helt uttömd på energi och få känslor av att bli förminskade och förnedrade. Det finns alltså starka kopplingar här till mobbning. Han säger också att det ofta är ett beteende som får fortgå och att det tar lång tid för ledare att både förstå och att ingripa. Lindén säger att det är ett problem att mycket av dessa drag också anses vara eftertraktade som orädda, karismatiska och handlingsbenägna, vågar utmana och ta en risk. Det man inte väger in då är att denna typ av personer motiveras av makt och egen vinning på bekostnad av både andra och verksamhetens bästa.

I min bok Konflikters liv och död skrev jag om "Management by guilt", inspirerad av Machiavellis Fursten. Då fanns inte begreppet macchiavellism och The Dark Triad är ett nytt forskningsområde. Lindén säger att det man som chef kan göra om man har med detta beteende i verksamheten att göra är att skapa ett klimat som så lite som möjligt gynnar "skitstövlar". Och främst handlar det då om att inte uppmuntra maktordning. Men även att inte låta dem komma undan med saker.

Men eftersom de flesta organisationer har någon form av maktordning tror jag att det är svårt. Hur? Jag tänker att det behövs ett helt annat organisatoriskt system som gynnar samarbete istället för konkurrens. Där är vi bara i ett förstadie. Jag tänker självklart också på Organizational justice vilket är väl beforskat och också en skyddsfaktor för mobbning. Hur ska den slags kunskap nå hela vägen ut i verksamheter utan att stanna på dokumentstadiet?  Är det ens möjligt att få till i de stora byråkratiska organisationerna eller de privata näringslivet så länge vi är beroende av vår försörjning? Men att identifiera och få kunskap om The Dark Triad och hur det tar sig uttryck i arbetslivet är ett sätt att börja prata om det. För som Lindén också påpekar, är det först när ekonomerna börjar påtala att beteendet är väldigt kostsamt utifrån vad det ställer till med, som man börjar lyssna.