Teoretisering

26.05.2019

I fredags kom jag hem från internat i kursen Att teoretisera i samhällsvetenskap. Det är en befriande kurs. Teoretisera är helt enkelt processen där jag kommunicerar med mitt empiriska material. Eller med ett begrepp, skapar nya begrepp eller utvecklar en befintlig teori. Det handlar om upptäckandet av det jag ser på. Till internatet skulle vi ha skrivit en text för att påbörja teoretiserande. Instruktionen var att följa sina tankar. Det som slog mig när vi diskuterade våra texter var att jag skrev - inte för att texten skulle läsas, utan för att få syn på och fästa tankarna på papper, vilket självklart gör texten ganska otillgänglig för läsaren. Vi är inte vana vid det. Vi är vana vid att texterna är anpassade till läsbar text. Men jag menar att då hoppar vi över ett led. Vi kan liksom inte redovisa våra slutsatser samtidigt som vi upptäcker dem. Det slog mot hur väldigt lite vi förbereds på att skriva. Och att tänka. Och ändå är det i princip det forskningen handlar om. Björk och Räisänen (2013) skriver om olika genre av akademiskt skrivande. Men innan det ens kommer till det så gör man den distinktionen som jag blev varse på internatet. Skillnaden mellan writer-oriented writing och reader-oriented writing. Det första är ämnat enbart för mina ögon. Det är mina fältanteckningar, skrivandet som redskap för tänkande processen, reflekterandet, det pågående, icke-färdiga. Det som jag hela tiden vill ha i centrum men som, på sina håll, tydligt kommunicerats vara "ineffektivt" eller "inte stringent, vad ska du göra med allt detta, det har ju ingen struktur". Nej, precis. För mig är det obegripligt hur man kan komma fram till något alls av intresse utan att vara i ett kreativt ineffektivt flow under någon period. Eller ännu värre, "Vad ska du ha teori till när du har så fin empiri?" Det sista är rent beklämmande som jag ser det. Jag skulle vilja vända på det; vad ska du med all empiri till, du har ju ingen teori?! :)  Jag ska nu ge mig i kast med Björk och Räisänen och deras olika genre. Det ska bli intressant att se var jag hamnar efter writer-oriented fasen är hjälpligt passerad. Klar blir man väl aldrig hoppas jag.