Rapport från Forte konferensen

14.04.2019

Temat var välfärd för framtiden på årets Forte konferens. Ett tema var inkluderande arbetsmarknad med hållbar kompetensförsörjning. Att inkludering och hållbarhet står högt på agendan för forskningen är solklart. Det efterfrågas forskning som kan ge svar på hur detta blir möjligt. Och att det efterfrågas beror på att motsatsen råder. Framförallt belystes att kvinnors sjukskrivning ökat och ökar trots livsstilsförändringar, trots 4 timmar i veckan på gym, trots att vi slutat röka. Någon ställde frågan halvt på skämt om det kanske var det som var problemet, att vi går för mycket på gym och röker för lite. Och lite kan det vara värt att begrunda statistiken från sjuttiotalet och fram till idag. Det vill säga hur kravbilden ser ut för kvinnor. Mäns sjukskrivning har inte ökat så lavinartat. Man tror att skillnaden är att kvinnor alltjämt dubbelarbetar med huvudansvaret för hem och familj och det räknas inte som arbete. Några tema i de vetenskapliga samtalen speglar samhällets utmaningar som just nu inte är små; Är organisationer redo att behålla äldre arbetskraft? Ewa Wikström och Roy Liff från GU talade om det. Glider Sverige isär? Ett bredare perspektiv på ojämlikhet. Carina Mood och Sara Kjellson från Stockholms universitet. Rebecka Cowen Forsell pratade om Cybermobbning och hur gränser mellan arbete och privatliv uddas ut. Ossian Grahn pratade om polisens möjligheter och problem med att upprätthålla tillit och effektiv lagföring. Det nya arbetslivet. Maria Albin och Jenny Salander från KI pratade om förändringarna i arbetslivet utmanar de rådande systemen i organisationerna.Stressmekanismer i kroppen och hjärnan. Mats Lekander från KI och Stockholms stresscenter. Forte informerade om satsningarna på framtidens forskning. Två nationella program startade 2017 och pågår i 10 år; Nationella programmet om arbetslivsforskning och nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning, Läs mer på forte.se. Jag tar personligen med mig att det efterfrågas mer humanism och reflektion inom forskningen framöver. Det bådar gott som efterlängtat svar på empiri-driven mäthysteri.