Färre kvinnliga akademiker publicerar inom EU

29.04.2019

I Universitetsläraren nr 3 2019 framkommer att mellan 2013 och 2017 var dubbelt så många män som kvinnor författare till vetenskapliga publikationer. Ett skäl till det, menar Karin Åmossa är att kvinnor befinner sig inom områden som saknar resurser till forskning. Och det är klart att om man slår ut antalet publikationer på alla områden så kommer det att visa sig på det sättet. Ett annat skäl menar hon är att kvinnor missgynnas i diskussioner i rådets beredningsgrupper. Hon menar att ett höjt basanslag till forskning kan gynna jämställdheten. Men jag undrar om det inte också är skillnad på självförtroende som gör att fler män självklart skriver mer rent bokstavligt. Jag tycker att jag hör fler män prata om att de skriver på en eller två eller tre artiklar parallellt men det hör jag inte lika ofta, om ens alls, från kvinnorna! Det är ju bedrövligt oavsett orsak för det kommer ju att fortsätta färga forskningen på alla möjliga nivåer och gynna patriarkatet. Jag hoppas att fler kvinnor lyfter pennan och skriver, inte bara för publikationerna i sig utan som upprop! Speak up!