Ett inre brandlarm

16.11.2017

Man har identifierat ett område i hjärnan som är underliggande för att producera smärtsignaler i samband med skada. Skadan kan antingen ha sin grund i en fysisk skada eller en social skada, det vill säg social pain. Området som aktiveras och är grunden till Pain Overlap Theory (Eisenberger & Lieberman 2004) är: dACC - dorsal anterior cingulate cortex. En rad studier har visat att området blir starkt aktiverat i samband med exkludering, även i så ringa grad som att inte få delta i ett dataspel med främlingar. Långvarig exkludering kan leda till en rad hälsotillstånd och sjukdomar, inte minst kronisk värk då smärtsystemet är konstant aktiverat. dACC förefaller ha rollen som ett slags inre brandlarm har man kommit fram till. Dels genom att uppmärksamma diskrepanser i varseblivningen. Det vill säga när något inte stämmer i ett sinnesintryck. Ett enkelt exempel på detta är att det t ex visas en bild där det står G_R_Ö_N med blå bokstäver. Hjärnan får då felmeddelande som gör att det blir en konflikt i tolkningen av det som perceptuerats. Då är det dACC som aktiveras. Brandlarmets andra funktion är att öka stresspåslaget så att vi börjar agera för att göra något för att sätta oss i säkerhet, det vill säga utrymma huset, väcka barnen osv.

Det här kan man säga mycket om men nu tänkte jag på att jag läste att man gjort en experimentell studie där försöksgruppen bestod av personer med högre resultat på neuroticism. Man ville undersöka hur dACC systemet fungerade då i relation till en kontrollgrupp. Resultatet visade, vilket också var hypotesen att dACC systemet var mer känsligt för att upptäcka diskrepanser i stimuli och också fick ett ökat stresspåslag. Det jag tycker är intressant med just denna upptäckt är att personer som är ängsliga och neurotiska ofta avfärdas som hysteriska eller att de överreagerar. Så är säkert fallet i en rad situationer. Men, den här studien visar också att aktiveringen av deras inre brandlarm är adekvat. Det jag tror kan vara en utmaning är att aktiviteten i princip är subliminal och att det därför är svårt att utanför experimentella situationer kan vara svårt att förstå vilka diskrepaner i varseblivningen som det reageras på. Även för personerna själva.