Kontakta mig

Är ni redo för att utveckla ert förebyggande arbete mot särbehandling?

Det finns ganska lite skrivet om förebyggande arbete mot särbehandling med stöd i senaste forskningen. Ändå är det lagkrav på att arbeta förebyggande för att minska risken för utsatthet i arbetsmiljön. Min kommande avhandling kommer att ha förslag på strukturella åtgärder som kan förebygga särbehandling i enlighet med riktlinjerna från AFS:2015:4. 

Utifrån detta pågår utveckling av ett program för förebyggande insatser som består av:

- Strukturell riskbedömning

- Konsultation baserat på riskbedömningen

-Utvärdering efter åtgärder

Kontakta mig för mer information. 


Väl mött 2022!

Anneli

info@annelimatsson.com

070-688 16 85