Utbildning, utredning och konsultation
Inklusive kommunikation - Specialister på kränkande särbehandling

Låt oss bli speaking partner


Konsultation

Allt arbetsmiljöarbete bygger på en noggrann bedömning av risker för skada, ohälsa eller utanförskap. För att som AG kunna känna säkerhet i denna lagstadgade bedömning behövs en trygg samarbetspartner. Inklusive kommunikation är specialiserad på arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling och har 20 års erfarenhet av utredning och utbildning samt ett nätverk av erfarna konsulter inom organisationspsykologi. För kontakt: inklusive@icloud.com 

Metodstöd till HR

Som HR har du idag en specialistroll när det gäller att vara rådgivare till chefer då det gäller policy och hantering av kränkande särbehandling. Inklusive kommunikation erbjuder idag metodstöd till HR som omfattar;  1. Utveckling av policy och rutiner för handläggning av ärende, 2. Bedömning av behov av vidare utredning, 3. Att skilja mellan kränkande särbehandling och konflikter, 4. Etik samt 5. Återkoppling till chef och medarbetare. För kontakt: inklusive@icloud.com 

Chefshandledning

Som chef arbetar du med svåra ärende i det dagliga arbetsmiljöarbetet som också påverkar din egen arbetsmiljö. Inte sällan uppstår motstridiga krav på lojalitet, förväntningar och förvirring i turbulenta situationer. Inklusive kommunikation erbjuder specialisthandledning då det gäller kränkande särbehandling och aggressivt beteende i arbetsmiljön med fokus på inkluderingsstrategier och stöd i processen. För kontakt: inklusive@icloud.com 

Utredningar

Utredning av kränkande särbehandling, konflikter och aggressivt beteende utifrån KAKS®. Den första svenska modellen på marknaden. Utvecklad och praktiserad under 20 år. Idag finns 14 verksamma licensutredare av modellen. För kontakt: inklusive@icloud.com 

Föreläsningar

Behovet av kunskap om kränkande särbehandling, mobbning, konflikter och olika slags aggressivt beteende i arbetslivet är högaktuellt utifrån de nya riktlinjerna från arbetsmiljöverket AFS:2015:4. Föreläsningar arrangeras utifrån ert behov. För kontakt: inklusive@icloud.com 

***

- Kränkt eller särbehandlad? Vad är skillnaden?

- Vägledningen till AFS:2015:4

- Mobbning, utfrysning och social pain.

- Ta tillbaka ledarskapet: Hur man arbetar med aggressivt beteende och informellt ledarskap.

- Inkluderande kommunikation


Licensutbildningar

Det finns ett stort behov av utredare av kränkande särbehandling idag. KAKS® är den första svenska utredningsmodellen och har sin bas i narrativ metod.   Utbildningen har givits 2018 och 2019. Idag finns 14 godkända utredare av metoden. För kontakt: inklusive@icloud.com