Inklusive kommunikation
VAD BEHÖVER NI?

Utredningar

Utredning av kränkande särbehandling, konflikter och aggressivt beteende utifrån KAKS®. Den första svenska modellen på marknaden. Utvecklad och praktiserad under 15 år med över 60 utredningar och 400 intervjuer. Bedömningarna görs utifrån aktuell forskning kring mobbning, organisationspsykologi, socialpsykologi samt berättelseforskning.

Föreläsningar

Behovet av kunskap om kränkande särbehandling, mobbning, konflikter och olika slags aggressivt beteende i arbetslivet är högaktuellt utifrån de nya riktlinjerna från arbetsmiljöverket AFS:2015:4. Föreläsningar arrangeras utifrån ert behov. 

***

- Kränkt eller särbehandlad? Vad är skillnaden?

- Vägledningen till AFS:2015:4

- Mobbning, utfrysning och social pain.

- Ta tillbaka ledarskapet: Hur man arbetar med aggressivt beteende och informellt ledarskap.


Licensutbildningar

Det finns ett stort behov av utredare av kränkande särbehandling idag. KAKS® är den första svenska utredningsmodellen och har sin bas i narrativ metod. Styrkan i narrationer är att olika berättelser får komma fram och utifrån det frilägga mönster i beteendet på en arbetsplats där det framkommit signaler på att det kan pågå kränkande särbehandling. Den samlade berättelsen ger ett djupgående underlag för att göra bedömning om det som pågår är särbehandling, systematisk mobbning, konflikter eller aggressivt beteende. Nu planeras licensutbildningar för nya utredare. Behörighet har psykologer eller beteendevetare med minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbetsmiljöarbete och behandlingsarbete. Eller erfarenhet och kunskap som prövas likvärdig.Gör en intresseanmälan under fliken KAKS®