Ny hemsida under utveckling
LÄNK TILL NYA SIDAN KOMMER ATT FINNAS HÄR!

KAKS® är en socialpsykologisk utredningsmodell och står för Konflikter, Aggressivt beteende och Kränkande Särbehandling. Modellen är utvecklad för att kunna särskilja mellan dessa olika beteende för att på så sätt kunna sätta in rätt insatser. Denna modell har sin grund i mitt magisterarbete i psykologi och ca 60 utredningar över 15 års tid.* 

Genom att låta flera berättare komma till tals om vad som hänt friläggs beteendemönster som pågår i organisationen och olika riskområden kan identifieras för att kunna åtgärdas på både individuell som social och organisatorisk nivå. Utredningen svarar inte enbart på om det föreligger kränkande särbehandling eller inte utan definierar också vad det annars är. Det är en bred beteendeanalys som ger ett omfattande underlag för att möta kraven från AFS2015:4. 

Resultatet omfattar även en identifiering av risk och skyddsfaktorer på organisationsnivå, som i forskning visat sig ha samband med kränkande särbehandling. KAKS® är en varumärkesskyddad utredningsmodell för kränkande särbehandling. Det innebär att man måste tilldelats licens för att använda den i utredningar. 2018 genomfördes den första licensutbildningen. Metoden baserar sig på narrativa intervjuer.