Böcker

Konflikters liv och död

Första upplagan 2007

Röster om boken:

"En intressant iakttagelse i boken är att vissa människor mår bra av en konflikt i gruppen. Hos dem finns därför ingen vilja att lösa knuten och då måste man hantera problemen på ett annat sätt."

Tidningen Chefen i Fokus

"De många teman som berörs och den konkreta inramningen som författaren har gör boken användbar för målgruppen som främst är chefer och medarbetare som vill eller behöver ha en fördjupad syn på konflikter och konflikthantering."

BTJ Medieurval

Konflikters liv och död

Reviderad ny utgåva 2017

Hur kommer det sig att vissa personer mår bra av att hålla konflikter vid liv istället för att lösa dem? Boken tar utgångspunkt i ett märkligt resultat av författarens magisterarbete och kom ut första gången 2007 och har varit slutsåld sedan 2008. Nu kommer den i reviderad nyutgåva. Författaren betonar att skillnad måste göras mellan sociala konflikter och aggressivt beteende. Hon drar en tydlig gräns mellan de två fenomenen och illustrerar detta med talande fallbeskrivningar, egen och andras forskning samt visar på olika förhållningssätt i de olika fallen. Samtidigt släpps en övningsbok med samma namn.

KÖP HÄR!

Övningsbok

Konflikters liv och död

Övningarna är framtagna för att förstå och hantera konflikter och aggressivt beteende. Fokus i övningarna ligger på självreflektion, empati samt strategier för nedtrappning av konflikter och aggressivt beteende. Boken innehåller dessutom ett antal stödstrategier för möten med "svåra personer" och låsta lägen. Övningarna kan användas separat eller tillsammans med huvudboken Konflikters liv och död i utbildning, grupputveckling eller individuellt.

KÖP HÄR!

Kränkt eller särbehandlad?

KAKS- En modell för utredning av kränkande särbehnadling

Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter och aggressivt beteende? De nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att kunna förstå och hantera dessa olika beteende. Som ett led i detta har anmälningar ökat och krav på utredningar är idag ett vanligt inslag i arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Boken ger en pedagogisk genomgång av hur man identifierar kränkande särbehandling och introducerar en metod för utredningar som utvecklats sedan 2000 och ca 60 utredningar. I september kom boken Kränkt eller Särbehandlad? En presentation av utredningsmetodiken. Boken vänder sig till chefer, HR, fackliga ombud, organisationskonsulter och beteendevetare, studenter eller allmänintresserade. Utöver själva metodiken finns också en mängd fallbeskrivningar och teori varvat med reflektioner kring hur vi använder språket och hur detta påverkar hur vi sedan förhåller oss till kränkningar och särbehandling. Min förhoppning är att boken kan ge förståelse för ett komplext ämne som påverkar mångas vardag.

KÖP HÄR!