Aktuellt om kränkande särbehandling och mobbing

Sidan för alla i arbetslivet 

Ny bok om utredningar av särbehandling: En kritisk granskning av FU

Boken som kommit i början av Maj har titeln Faktaundersokelse: et hybridkonfliktvåpen på norske arbeidsplasser och är skriven av Bitten Nordbrik och Theresa Kuldova, båda forskare  på Arbeidsforskningsinstitutet AFI, i Norge och advokater. Boken är en presentation av en omfattande fallstudie med 22 utredningar som gjorts med FU. Forskarna varnar nu för metoden som kan ge allvarliga konsekvenser för de inblandande men även organisationer och partsamarbete på arbetmarknaden. I boken kritiseras såväl teori som kunskapssyn och begreppet fakta ifrågasätts. Författarna gör en gedigen genomgång av forskningsläget och även flera juridiska perspektiv och menar att det är en metod som använder sig av krigstaktik som förvärrar arbetsmiljön. Metoden har under en längre tid varit föremål för debatt i Norge. 

Boken finns att köpa på Adlibris.

Läs mer på:

https://frifagbevegelse.no/nyheter/to-forskere-advarer-mot-en-voksende-trend-i-arbeidslivet-6.158.787460.13879af7eb

https://khrono.no/lo-advokat-mener-ansatte-kan-nekte-a-delta-i-faktaundersokelser/421906 

https://khrono.no/arbeidsmiljo-faktaund-faktaundersokelse/omstridt-advokat-og-faktagransker-hyret-inn-av-ntnu-i-steinnes-saken/261653

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/11/aksel-tjora-mener-faktaundersokelser-bor-forbys-pa.html

https://khrono.no/arbeidsmiljospesialistene-faktaund-faktaundersokelser/ved-siden-av-jobben-som-professor-gjor-han-business-av-faktaundersokelser-na-skal-metoden-granskes/262926

 


Mobbning i skolor ökar och ny studie ser samband mellan lärarnas tidsbrist och ökningen.

Forskning och framsteg skriver att mobbningen av elever i skolor har ökat med 19% visar siffror från SCB 2018. Nu har en ny studie gjorts på stressforskningsinstitutet som visar samband mellan denna ökning och att lärarnas tid blir allt mer pressad av administrativa uppgifter och att färre lärare griper in i situationer där elever utsätts.

Detta är viktigt eftersom det visar på vikten att fokusera på den organisatoriska arbetsmiljön för att söka förklaringar till kränkande särbehandling. Läs mer om studien och Forskning och Framstegs intervju med såväl forskare som fältet.

https://fof.se/artikel/mobbningen-okar-nar-lararna-overbelastas

Forskare trakasseras för kontroversiell forskning

Psykologiforskarna Dorothy Bishop och Stephan Lewandowsky har skrivit en artikel i Nature* och visar att forskningsgranskningen och den ökade transparensen i forskningen kan leda till att granskningen övergår till trakasserier och anmälningar för att underminera en forskare vars resultat man ogillar. Detta skriver Universitetsläraren nr 2 2020. De har även funnit att forskare anmäls inte för forskningsetiska tveksamheter utan för att resultat, tolkningar och teorier anses kontroversiell. Det är särskilt vanlig om det finns ett starkt ekonomiskt intresse som hotas av forskningen, som till exempel klimatstudier. Transparensen kan missbrukas för att kunna ifrågasätta oönskat resultat. Bishop och Lewandowsky höjer varningsflagg när den som kritiserar;

- Har ekonomiska intressen kopplade till resultaten

- Rör sig utanför sitt expertområde

- Går till attack mot alla forskare som visar upp resultat i en viss riktning

- Avfärdar forskningsresultat genom att peka på småfel

- Hänvisar till offentlighetsprincipen för att få ut privat korrespondens.

* Artikeln är publicerad i Nature nr 529, 2016.

Tips om hemsida för forskning om kränkande särbehandling.

Denna sida har skapats av efterföljande forskare med utgångspunkt i Heinz Leymanns omfattande pionjärarbete om mobbing. https://www.mobbingportal.com Sidan bygger på prof. och sociolog Kenneth Westhues och hans teams guidning kring studier och litteratur om forskning som följer i Leymanns fotspår och pionjärarbete inom mobbingforskningen. Sidan vänder sig både till praktiker och forskare och studenter inom fältet. 

Ny podd om arbetslivet

Ute nu!

I Arbetsplatsspodden pratar vi om dilemma i arbetslivet. Bakom podden finns doktorand Anneli Matsson och docent Thomas Jordan som pratar om dilemma i arbetslivet. 1:a avsnittet handlar om en studie Thomas gjort av utredningar av kränkande särbehandling. Missa inte detta!

Ni hittar länk till podden här och på inklusive kommunikation perspectus.se samt sound cloud. Podden sponsras av Inklusive kommunikation och Perspectus kommunikation. 

Avsnitt 6 är ute nu!

LYSSNA HÄR!

På gång

Våren 2020 kommer jag att starta en gästblogg kopplat till denna sida. Tanken är att kloka personer har möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter från yrkesverksamhet inom arbetsmiljöområdet med relevans för kränkande särbehandling. Om du vill gästblogga eller har förslag på vem jag borde kontakta så fyll gärna i kontaktformuläret eller skicka ett mail till mig på infor@annelimatssson.com. Du får också gärna berätta vad du skulle vilja läs om. Det kan vara något dilemma eller problem men också goda exempel där saker och ting utvecklats positivt mot ett inkluderande arbetsliv.

Jag ser fram emot att höra av dig!


/Anneli

Konferens om arbetsmiljö

Tips om arbetsmiljökonferns 2020; Life at work där man kommer att fokusera på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ett samarbete mellan Företagsuniversitetet och LU. För HR, chefer och andra intresserade av arbetsmiljöarbete.

https://www.foretagsuniversitetet.se/konferenser/Life-at-work-arbetsmiljoe-foer-nya-tidens-arbetsliv 

Bokningen för licensutbildning 2020

Nu är bokningen öppen för nästa års licensutbildning. Denna gång i Stockholm. Läs mer på 

https://www.inklusivekommunikation.se


Inklusive Kommunikation har fått ny hemsida

KAKS® och information om licensutbildningar och andra konsulttjänster flyttar över till ny hemsida:https://www.inklusivekommunikation.se. Här kan du också läsa mer om narrativ metod och vad det innebär att vara licensutredare. 

Artikel om kommande mobbingkurs i Köpenhamn

Läs artikeln av docent Eva Gemzö Mikkelsen om kommande NIVA kurs för praktiker och forskare där också jag är inviterad att undervisa tillsammans med Eva i ett moment om utredningar.


https://niva.org/it-is-paramount-that-researchers-and-practitioners-work-together/ 

Ny doktorsavhandling om mobbning från Malmö Universitet

Rebecka Cowen Forsell har skrivit en avhandling om cybermobbning på Malmö Universitet. Avhandlingen visar att gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut när mobbning tar steget ut på sociala medier. Hon identifierar tre tema i de narrativ som framkommit i en av delstudierna som ingår i avhandlingen; Den rumsliga sammankopplingen (Spatial interconnectedness), identitetskonflikter (Colliding identites) och Publikens roll (The role of the audience). Nedan hittar ni en länk till en intervju med Dr Rebecka Cowen Forsell i Ny Teknik. Avhandlingen heter "Cyberbullying; Transformation of worklife and its boundaries.

https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/man-och-chefer-mest-natmobbade-pa-jobbet-6948625

Ny artikel om mobbning av svenska forskare

Rosander och Blomberg har publicerat ny artikel om hur mobbning eskalarar i organisationer baserat på självupplevd mobbning. Studien visar att mobbning har olika faser och utvecklas över tid. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2019.1642874


Det gör ont att lämnas utanför

Forskningen om social pain är ett högaktuellt område för förståelsen av vad som händer vid kränkande särbehandling. Det hjälper oss att förstå hur skadligt det är. I denna artikel presenteras vad som sker från ett socio-biologiskt perspektiv.


https://www.psychologytoday.com/intl/blog/neuroscience-in-everyday-life/201704/is-social-pain-real-pain 

Checklistor arbetsmiljö

Kränkande särbehandling sker alltid i ett OSA sammanhang. Nedan hittar du checklistor för att skapa rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet från AV. Än så länge finns ingen publicerad checklista gällande kränkande särbehandling. behöver du stöd kring att skapa rutiner för det i din verksamhet? Inklusive Kommunikation kan erbjuda detta. Läs mer under fliken konsultuppdrag ovan.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/checklistor/ 

4 av 10Kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier

Forskning & Framsteg rapporterar att 4 av 10 kvinnor utsätts för övergrepp och sexuella trakasserier. Unga är värst drabbade.

https://fof.se/artikel/kvinnor-utsatts-for-overgrepp-och-trakasserier 

DN larmar

DN skriver om den akuta bristen på utredare av kränkande särbehandling. Det uppmärksammas framförallt att utredare behöver en gedigen kunskap på området och att det är viktigt att lämna sökandet på förklaring på individnivå.

Vill du bli kontaktad inför nästa utbildningsomgång av licensutbildning till KAKS®? Fyll i kontaktformuläret under fliken kontakt.


Temat är utredning, konflikter, kränkande särbehandling och mobbning. Vad skiljer?


Arbets och miljömedicinska kliniken i Göteborg bjuder in företagshälsovårdens aktörer och personal och andra arbets- och miljömedicinska enheter i landet 17/5 till kvalitetsmöte. I år har jag bjudits in för att berätta om utredningsmetodik, konflikter och kränkande särbehandling. En rad olika frågor kommer att belysas;

Vad är skillnad mellan att vara kränkt och att bli kränkt?

Organisationskultur  - Vad spelar det för roll?

Vem har tolkningsföreträde när det gäller mobbning?

KAKS® modellen

Och en hel del annat

Temat är välfärd för framtiden 

På konferensen presenteras mitt pågående avhandlingsarbete om ostracism som mobbningsfenomen i arbetslivet på posterutställning bland andra utvalda doktorandprojekt. På konferensprogrammet står inkluderande arbetsmarknad med bl a. hållbar kompetensförsörjning, arbetsliv och hälsa, välfärdssytemets styrning och utveckling.

Läs mer:

Forte Talks länken

Varning för oseriösa utredare

Utger sig för att vara KAKS utredare

Jag blev för ett tag sedan kontaktad av en person som deltagit i en utredning på arbetsplatsen där utredaren uppgivit sig använda KAKS utredningsmodell. Det var inte någon  som genomgått licensutbildningen och har således inte något avtal eller rätt för att använda vare sig varumärket eller metoden. Det är precis detta scenario jag velat undvika genom licensförfarandet. Det är mycket olyckligt också för de som drabbas. Jag vill därför uppmana till att fråga efter licensdiplom från utredare som uppger sig använda KAKS® för en utredning eller kontakta mig så jag kan vidta åtgärder. De licensutredare som är under utbildning har dispans att under handledning använda metoden, självklart och kan snabbt identifieras vid kontakt med mig. I dagsläget är 7 licentiater klara med full behörighet:

leg. psykolog Charlotte Råwall (Gbg)

leg. psykolog Johan Möller (Gbg) 

leg. psykolog Helena Orte Mörtsell (Gbg)

Phd student, KTH Lisbeth Rydén (Sthlm)

Socionom, Lisa Skogh Jansen (Skelleftå)

Socionom, Stina Lundmark (Skellefteå)

leg. psykolog Frida Pedersen (Falun)

Ytterligare 6 licentiater är under utbildning.

Intensivkurs vid Siljan

Gå licenskurs i sommar och upplev vackra Siljanstrakten

Passa på att avsluta semestern/börja hösten med en utbildningsvecka i Dalarna och få licensen på en vecka. Just nu planeras en härlig vecka vid Siljan där vi varvar arbetspass med utflykter runt en av mina favoritplatser i Sverige. Kursen ges som internatform och vi passar på att lära känna varandra under veckans aktiviteter. Håll utkik här efter mer information eller fyll i ett kontakformulär så hör jag av mig med närmare information längre fram.!


/Anneli

November tankar...


Tänk att första kullen utredare nu är klara! Det är stort för mig att modellen nu får vingar. Att andra kommer att bära vidare all den erfarenhet som byggt upp under alla år av utredningar. Och att de som genomgått utredningarna på så sätt även bidrar till att hjälpa andra så att vi kan bygga en stabil grund att stå på när det gäller förståelse av vad som är kränkande särbehandling och inte. Så att det blir lättare i att navigera. Det var en fantastisk första kull som med ett enormt engagemang, kunnande och driv tagit till sig metoden för att nu själv kunna göra utredningar. Självklart backar jag upp dem på vägen. Det är svårt och man behöver bollplank. Den rollen är självklar för mig. Och avhandlingsarbetet rullar in på andra året redan. Det är svårt att fatta! Det är också väldigt givande. Jag har aldrig haft roligare på jobbet:) Läs gärna bloggen Min Avhandlingsresa här, där jag skriver om både teori, böcker, konferenser och annat som händer i vardagen hos en doktorand.

Händelser


Antagning till nästa licensutbildning är i full gång. Tanken är också att skapa ett utredarnätverk där vi kan utveckla utbyte och kollegial ärendekonsultaion. Det har från första gruppen även kommit önskemål om fortbildnings work-shops över tid.

Just nu pågår licensieringen formellt genom att färdigställa avtalen och skicka in till PRV. En procedur som kräver en del arbete men som framförallt blir en trygghet för både utredare och uppdragstagare. På sikt kommer det även att finnas en lista på licensutredare och kontaktuppgifter till dem här på sidan.

STORT GRATTIS PÅ ER!

Nu är datum satt för 2:a omgången licensutbildningar 2019. Anmäl dig ovan på fliken licensutredare. 31 januari - 1 februari ges första tillfället och andra tillfället ges 13 - 14 juni. Varmt välkommen med din ansökan!

Lite visuella narrativ

Narrativ metod och teori handlar om händelser och berättelser. 

Min avhandling handlar inte om utredningar av kränkande särbehandling. Om vad den handlar om kan man läsa mer om under Min avhandlingsresa där jag bloggar om olika saker i doktorandlivet. Men jag använder narrativ metod även i min avhandling. Jag är fascinerad över bredden av både teori och metod samt bakomliggande filosofiska resonemang. Det är inget smalt fält och det finns ett stort intresse för detta särskilda forskningsfält; forskning om människors berättelser. Jag utgår från den approach som kallas experience-centered narrative research på fenomenologisk grund där Paul Ricoeur har haft stort inflytande. Det är den gamle mannen på bilden här intill. Bilder är som vi alla vet av stort värde för oss för att hålla minnen levande. I mina utbildningar använder jag bilder för att underlätta berättande och för att förstå kommunikation.

Bilder har också stor plats för mig personligen och jag mår som bäst när jag är ute med kameran.

8/1 

Radiomedverkan i P4 Förmiddag med Ann Journeús. Ett samtal om detta med att vara kränkt eller att vara särbehandlad och varför det är så vanligt med den slags problem i offentlig sektor. Min medverkan börjar ca 33 minuter in i sändningen. 

Artikel om KAKS® februari 2018

Inklusive omvärldsbevakar #metoo december 2017


#metoo kampanjen ökar medvetenheten om alla typer av trakasserier och förtryck i arbetslivet. Den banar väg för att göra röster hörda som allt för länge tystats. ett flertal gånger senaste tiden har jag hört människor prata om #metoo och särbehandlingsutredningar i samma mening. Detta kan innebära ett stort genombrott i arbetet med aggressivt beteende på arbetsplatser. Och hur ska vi möta upp den ökande efterfrågan på utredningar med så få specialister som vi har i Sverige idag? Det behövs erfarna, kunniga och empatiska personer som är engagerade i denna problematik. Det vi hört från alla utsatta i #metoo kampanjen är främst berättelser. Berättelser som bottnar i tragiska och smärtsamma erfarenheter. Och nu lyssnar samhället istället för att ifrågasätta. Ett skäl till det är förstås mängden vittnesmål och berättelser som tar plats efter lång tids censur. Ett annat skäl är själva berättelserna. Berättelser som går bortom schabloner och gestaltar ett scenario som inträffat. Kanske rent av AFS:2015:4 banade vägen för att tala ut om sexuella trakasserier och övergrepp i arbetslivet? Det blir synergieffekter och arbetsmiljöarbetet är förberett för att börja hantera olika typer av känslomässigt och fysiskt våld och detta omfattar då även kränkande särbehandling i alla former. Narrativ metod är just berättelser. Därför ligger KAKS® väl i tiden. Styrkan i berättelser är att de frilägger händelseförlopp ur olika korresponderande perspektiv som gör att vi kan förstå sammanhanget, drivkrafter, motiv, reaktioner. Och när något blir begripligt blir det också hanterbart.