Aktuellt
Föreläsning arbets och miljömedicin Göteborg i maj

Temat är utredning, konflikter, kränkande särbehandling och mobbning. Vad skiljer?


Arbets och miljömedicinska kliniken i Göteborg bjuder in företagshälsovårdens aktörer och personal och andra arbets- och miljömedicinska enheter i landet 17/5 till kvalitetsmöte. I år har jag bjudits in för att berätta om utredningsmetodik, konflikter och kränkande särbehandling. En rad olika frågor kommer att belysas;

Vad är skillnad mellan att vara kränkt och att bli kränkt?

Organisationskultur  - Vad spelar det för roll?

Vem har tolkningsföreträde när det gäller mobbning?

KAKS® modellen

Och en hel del annat

Temat är välfärd för framtiden 

På konferensen presenteras mitt pågående avhandlingsarbete om ostracism som mobbningsfenomen i arbetslivet på posterutställning bland andra utvalda doktorandprojekt. På konferensprogrammet står inkluderande arbetsmarknad med bl a. hållbar kompetensförsörjning, arbetsliv och hälsa, välfärdssytemets styrning och utveckling.

Läs mer:

Forte Talks länken

Varning för oseriösa utredare

Utger sig för att vara KAKS utredare

Jag blev för ett tag sedan kontaktad av en person som deltagit i en utredning på arbetsplatsen där utredaren uppgivit sig använda KAKS utredningsmodell. Det var inte någon  som genomgått licensutbildningen och har således inte något avtal eller rätt för att använda vare sig varumärket eller metoden. Det är precis detta scenario jag velat undvika genom licensförfarandet. Det är mycket olyckligt också för de som drabbas. Jag vill därför uppmana till att fråga efter licensdiplom från utredare som uppger sig använda KAKS® för en utredning eller kontakta mig så jag kan vidta åtgärder. De licensutredare som är under utbildning har dispans att under handledning använda metoden, självklart och kan snabbt identifieras vid kontakt med mig. I dagsläget är 7 licentiater klara med full behörighet:

leg. psykolog Charlotte Råwall (Gbg)

leg. psykolog Johan Möller (Gbg) 

leg. psykolog Helena Orte Mörtsell (Gbg)

Phd student, KTH Lisbeth Rydén (Sthlm)

Socionom, Lisa Skogh Jansen (Skelleftå)

Socionom, Stina Lundmark (Skellefteå)

leg. psykolog Frida Pedersen (Falun)

Ytterligare 6 licentiater är under utbildning.

Intensivkurs vid Siljan

Gå licenskurs i sommar och upplev vackra Siljanstrakten

Passa på att avsluta semestern/börja hösten med en utbildningsvecka i Dalarna och få licensen på en vecka. Just nu planeras en härlig vecka vid Siljan där vi varvar arbetspass med utflykter runt en av mina favoritplatser i Sverige. Kursen ges som internatform och vi passar på att lära känna varandra under veckans aktiviteter. Håll utkik här efter mer information eller fyll i ett kontakformulär så hör jag av mig med närmare information längre fram.!


/Anneli

November tankar...


Tänk att första kullen utredare nu är klara! Det är stort för mig att modellen nu får vingar. Att andra kommer att bära vidare all den erfarenhet som byggt upp under alla år av utredningar. Och att de som genomgått utredningarna på så sätt även bidrar till att hjälpa andra så att vi kan bygga en stabil grund att stå på när det gäller förståelse av vad som är kränkande särbehandling och inte. Så att det blir lättare i att navigera. Det var en fantastisk första kull som med ett enormt engagemang, kunnande och driv tagit till sig metoden för att nu själv kunna göra utredningar. Självklart backar jag upp dem på vägen. Det är svårt och man behöver bollplank. Den rollen är självklar för mig. Och avhandlingsarbetet rullar in på andra året redan. Det är svårt att fatta! Det är också väldigt givande. Jag har aldrig haft roligare på jobbet:) Läs gärna bloggen Min Avhandlingsresa här, där jag skriver om både teori, böcker, konferenser och annat som händer i vardagen hos en doktorand.

Händelser


Antagning till nästa licensutbildning är i full gång. Tanken är också att skapa ett utredarnätverk där vi kan utveckla utbyte och kollegial ärendekonsultaion. Det har från första gruppen även kommit önskemål om fortbildnings work-shops över tid.

Just nu pågår licensieringen formellt genom att färdigställa avtalen och skicka in till PRV. En procedur som kräver en del arbete men som framförallt blir en trygghet för både utredare och uppdragstagare. På sikt kommer det även att finnas en lista på licensutredare och kontaktuppgifter till dem här på sidan.

STORT GRATTIS PÅ ER!

Nu är datum satt för 2:a omgången licensutbildningar 2019. Anmäl dig ovan på fliken licensutredare. 31 januari - 1 februari ges första tillfället och andra tillfället ges 13 - 14 juni. Varmt välkommen med din ansökan!

Lite visuella narrativ

Narrativ metod och teori handlar om händelser och berättelser. 

Min avhandling handlar inte om utredningar av kränkande särbehandling. Om vad den handlar om kan man läsa mer om under Min avhandlingsresa där jag bloggar om olika saker i doktorandlivet. Men jag använder narrativ metod även i min avhandling. Jag är fascinerad över bredden av både teori och metod samt bakomliggande filosofiska resonemang. Det är inget smalt fält och det finns ett stort intresse för detta särskilda forskningsfält; forskning om människors berättelser. Jag utgår från den approach som kallas experience-centered narrative research på fenomenologisk grund där Paul Ricoeur har haft stort inflytande. Det är den gamle mannen på bilden här intill. Bilder är som vi alla vet av stort värde för oss för att hålla minnen levande. I mina utbildningar använder jag bilder för att underlätta berättande och för att förstå kommunikation.

Bilder har också stor plats för mig personligen och jag mår som bäst när jag är ute med kameran.

8/1 

Radiomedverkan i P4 Förmiddag med Ann Journeús. Ett samtal om detta med att vara kränkt eller att vara särbehandlad och varför det är så vanligt med den slags problem i offentlig sektor. Min medverkan börjar ca 33 minuter in i sändningen. 

Artikel om KAKS® februari 2018

Inklusive omvärldsbevakar #metoo december 2017


#metoo kampanjen ökar medvetenheten om alla typer av trakasserier och förtryck i arbetslivet. Den banar väg för att göra röster hörda som allt för länge tystats. ett flertal gånger senaste tiden har jag hört människor prata om #metoo och särbehandlingsutredningar i samma mening. Detta kan innebära ett stort genombrott i arbetet med aggressivt beteende på arbetsplatser. Och hur ska vi möta upp den ökande efterfrågan på utredningar med så få specialister som vi har i Sverige idag? Det behövs erfarna, kunniga och empatiska personer som är engagerade i denna problematik. Det vi hört från alla utsatta i #metoo kampanjen är främst berättelser. Berättelser som bottnar i tragiska och smärtsamma erfarenheter. Och nu lyssnar samhället istället för att ifrågasätta. Ett skäl till det är förstås mängden vittnesmål och berättelser som tar plats efter lång tids censur. Ett annat skäl är själva berättelserna. Berättelser som går bortom schabloner och gestaltar ett scenario som inträffat. Kanske rent av AFS:2015:4 banade vägen för att tala ut om sexuella trakasserier och övergrepp i arbetslivet? Det blir synergieffekter och arbetsmiljöarbetet är förberett för att börja hantera olika typer av känslomässigt och fysiskt våld och detta omfattar då även kränkande särbehandling i alla former. Narrativ metod är just berättelser. Därför ligger KAKS® väl i tiden. Styrkan i berättelser är att de frilägger händelseförlopp ur olika korresponderande perspektiv som gör att vi kan förstå sammanhanget, drivkrafter, motiv, reaktioner. Och när något blir begripligt blir det också hanterbart.