Aktuellt
Missade du första licensutbildningen? I Januari börjar nästa! 


Artikelreplik på Stefan Blombergs recension av Kränkt eller särbehandlad. Du hittar den här.

***


Nu är datum satt för 2:a omgången licensutbildningar 2019. Anmäl dig ovan på fliken licensutredare. 31 januari - 1 februari ges första tillfället och andra tillfället ges 13 - 14 juni. Varmt välkommen med din ansökan!

***

I augusti börjar antagning för nästa KAKS-utbildning! Första utbildningstillfället på andra omgången blir i Januari 2019. Gör en intresseanmälan redan nu så kontaktar jag dig.

***

Planeringen av andra delkursen i licensutbildningen pågår. Första kullen licensutredare beräknas vara klara i september. Licentiaterna presenteras sedan här på hemsidan samt blir registrerade på PRV.

***


2 intensiva dagar med första gruppen licentiater har det varit. Och i en underbar miljö på Chalmers konferenser. Det är en avvägning hur stora grupperna ska vara och eftersom det var första gången så var det mycket som inte hanns med. 7 personer blir det i denna först grupp och det kommer att vara en lagom stor grupp även framöver. Max 8 personer för att alla ska kunna få utrymme i alla moment och sedan även handledning på utredningar. 4 psykologer, 2 beteendevetare och 1 doktorand/organisationskonsult ingår i första "kullen". Jag är väldigt glad för denna start!

***


Förberedelser för licensutbildning i full gång. Vi kommer att hålla till på Chalmers Konferenser 2-3 maj. Sista anmälning 4/4.

Varmt välkomna till den 1:a kullen licentiater!I nästa numret av Kvalitetsmagasinet som kommer ut i slutet av februari, finns en artikel om KAKS®


Gäst hos P4 Radio Halland, Förmiddag med Ann Jornéus: Om skillnad mellan kränkt och särbehandlad. 33:37 Minuter in i programmet.

Lyssna här

15/1

Idag öppnar licensutbildningen för bokning. De första bokningarna har kommit in och intresset är stort. Utbildningen genomförs 2-3 maj och 20-21 september. Sedan är de första licenstegarna redo för att ta sig an egna utredningar. Det ska bli fantastiskt roligt att lära känna er och jag önskar er varmt välkomna!8/1 -18https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6356218126014705664

Radiomedverkan i P4 Förmiddag med Ann Journeús. Ett samtal om detta med att vara kränkt eller att vara särbehandlad och varför det är så vanligt med den slags problem i offentlig sektor. Min medverkan börjar ca 33 minuter in i sändningen. 


30/12

Nu är paketeringen av licensutbildningen klar! 15 januari 2018 öppnar utbildningen för bokning här på sidan. Utbildningen omfattar 2+2 dagar samt 5 handledningstimmar. Första utbildningstillfället blir i Maj och andra tillfället i September. Därefter utfärdas licens. Licenspaketet presenteras i sin helhet här 15 januari. Varmt välkommen med Din ansökan och Gott Nytt År!


16/12

Inklusives omvärldsbevakning december 2017

#metoo kampanjen ökar medvetenheten om alla typer av trakasserier och förtryck i arbetslivet. Den banar väg för att göra röster hörda som allt för länge tystats. ett flertal gånger senaste tiden har jag hört människor prata om #metoo och särbehandlingsutredningar i samma mening. Detta kan innebära ett stort genombrott i arbetet med aggressivt beteende på arbetsplatser. Och hur ska vi möta upp den ökande efterfrågan på utredningar med så få specialister som vi har i Sverige idag? Det behövs erfarna, kunniga och empatiska personer som är engagerade i denna problematik. Det vi hört från alla utsatta i #metoo kampanjen är främst berättelser. Berättelser som bottnar i tragiska och smärtsamma erfarenheter. Och nu lyssnar samhället istället för att ifrågasätta. Ett skäl till det är förstås mängden vittnesmål och berättelser som tar plats efter lång tids censur. Ett annat skäl är själva berättelserna. Berättelser som går bortom schabloner och gestaltar ett scenario som inträffat. Kanske rent av AFS:2015:4 banade vägen för att tala ut om sexuella trakasserier och övergrepp i arbetslivet? Det blir synergieffekter och arbetsmiljöarbetet är förberett för att börja hantera olika typer av känslomässigt och fysiskt våld och detta omfattar då även kränkande särbehandling i alla former. Narrativ metod är just berättelser. Därför ligger KAKS® väl i tiden. Styrkan i berättelser är att de frilägger händelseförlopp ur olika korresponderande perspektiv som gör att vi kan förstå sammanhanget, drivkrafter, motiv, reaktioner. Och när något blir begripligt blir det också hanterbart. 


***

Inställt pga programändring. Nytt försök i januari.

P4 Radio Halland

8 december 10.30 medverkar jag i Förmiddag i Halland med Ann Jorneus. 

Lyssna gärna!

***

Licensutbildningar under planering.

KAKS® är en varumärkesskyddad utredningsmodell för kränkande särbehandling. 

Nu planeras licensutbildningar för att kunna utreda kränkande särbehandling med modellen KAKS®. För att lyckas som utredare behövs en gedigen erfarenhet av arbetsmiljöarbete med en hög grad av förförståelse för vad kränkande särbehandling är och hur det påverkar de som utsätts. För att känna sig trygg i bedömningen behöver man också ha arbetat med psykosocialt behandlingsarbete och/eller samtalsstöd. Planering är som sagt under uppstart. Berätta gärna om vad du skulle vilja ha för inslag i utbildningen. Utgå gärna från de olika områden som boken presenterar. 


***Alla 3 böckerna finns nu att köpa ute i handeln. 20 september släpptes nya boken Kränkt eller Särbehandlad. Läs mer under fliken böcker. Du beställer böckerna direkt genom att gå in på länken under bokpresentationen. Länken går till förlagets egen näthandel. Vill du hellre köpa via din bokhandel på nätet hittar du länkar dit under fliken Kontakt.


Kränkt eller särbehandlad? 

Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter och aggressivt beteende? De nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att kunna förstå och hantera dessa olika beteende. Som ett led i detta har anmälningar ökat och krav på utredningar är idag ett vanligt inslag i arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Boken ger en pedagogisk genomgång av hur man identifierar kränkande särbehandling och introducerar en metod för utredningar som utvecklats sedan 2000 och ca 60 utredningar. Läs mer under fliken böcker.